Στερέωση και Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ομόνοια Αθηνών- Β’ Φάση

Διεύθυνση:  Ομόνοια Αθηνών

Χρονολογία Διεκπεραίωσης: 2015

Κατασκευαστής – Ανάδοχος:  ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Γενικές πληροφορίες: Δείτε εδώ περισσότερα…

Προκλήσεις Έργου

Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση τυφλών αγκυρίων ,  ελκυστήρων και περίδεσης των κύριων υποστυλωμάτων.

Λεπτομέρειες Έργου

  1.  Αδιατάρακτη κοπή
  2.  Κατασκευή και τοποθέτηση αγκυρίων σε όλο το σώμα των υποστυλωμάτων
  3.  Κατασκευή και τοποθέτηση τυφλών αγκυρίων στο σώμα τις λιθοδομής.
  4. Κατασκευή και τοποθέτηση διαμπερών ελκυστήρων

Φωτογραφίες Έργου

TICON CONSTRUCTION-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη