Αρχοντικό Μπενιζέλων

Διεύθυνση:  Αδριανού 96, Αθήνα Αττική

Χρονολογία Διεκπεραίωσης: 2009

Κατασκευαστής – Ανάδοχος:  ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ

Ορόσημα: Χρησιμοποιήθηκαν υλικά χωρίς την παρουσία τσιμέντου

Γενικές πληροφορίες: Δείτε εδώ περισσότερα…

Προκλήσεις Έργου

Το πιο  ιστορικό κτίριο της Αθήνας. Το αρχοντικό των Μπενιζέλων και σπίτι της Αγίας Φιλοθέης. Στα πλαίσια της αποκατάστασης του μνημείου  η εταιρεία μας ανέλαβε τις στερεωτικές ενισχύσεις του καθώς και την πλήρη ανακατασκευή του κατεστραμμένου μέρους του κτιρίου.

Λεπτομέρειες Έργου

  1.  Αποξήλωση και κατασκευή νέων αρμολογημάτων
  2.  Ενέματα τοιχοποιίας
  3.  Κατασκευή νέας λιθοδομής.

Φωτογραφίες Έργου

TICON CONSTRUCTION-Αρχοντικό Μπενιζέλων
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-Αρχοντικό Μπενιζέλων
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-Αρχοντικό Μπενιζέλων
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη