Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή - Διάτρηση
Μελέτη - Κατασκευή - Επίβλεψη

Κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου γραφείων με δύο υπόγεια ιδιοκτησίας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Διεύθυνση:  Δωδεκανήσου 14, Νέα Ιωνία , Αθήνα Αττική

Χρονολογία Διεκπεραίωσης: 2012

Κατασκευαστής – Ανάδοχος:  Παυσανίας Γεωργ.Τηλιγάδας Αναστηλώσεις Διατηρητέων Κτιρίων & Μνημείων  Στερεωτικές εργασίες

Προκλήσεις Έργου

Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή των νέων γραφείων της εταιρείας στη Νέα Ιωνία.

Λεπτομέρειες Έργου

  1.  Αποξηλώσεις / Καθαρισμοί
  2.  Ενίσχυση παλαιού Φέροντος Οργανισμού
  3.  Πλήθος ειδικών εργασιών για σύνδεση – συνεργασία παλαιού με νέου Φέροντος Οργανισμού.
  4.  Πλήθος ειδικών εργασιών για ενίσχυση θεμελίων κτιρίου με γνώμονα την προστασία της αρχαιολογικής ανασκαφής.
  5.  Σειρά ειδικών εργασιών για προστασία και ανάδειξη της ανασκαφής.

Φωτογραφίες Έργου

TICON CONSTRUCTION-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή - Διάτρηση
Μελέτη - Κατασκευή - Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή - Διάτρηση
Μελέτη - Κατασκευή - Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή - Διάτρηση
Μελέτη - Κατασκευή - Επίβλεψη