Διατηρητέο Κτίριο επί των οδών Ερμού και Αθηνάς

Διεύθυνση:  Ερμού  & Αθηνάς , Αθήνα Αττική

Χρονολογία Διεκπεραίωσης: 2009

Κατασκευαστής – Ανάδοχος:  Παυσανίας Γεωργ.Τηλιγάδας Αναστηλώσεις Διατηρητέων Κτιρίων & Μνημείων  Στερεωτικές εργασίες

Ορόσημα: Κτίριο με πενιχρή πρόσβαση

Προκλήσεις Έργου

Ακριβώς στην καρδιά της Αθήνας, Ερμού και Αθηνάς η εταιρεία μας ανέλαβε την αναπαλαίωση του κτιρίου στο οποίο στεγαζόταν για πολλά χρόνια η ιστορική ταβέρνα του «Σιγάλα». Το κτίριο εν τέλει παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον και από αρχαιολογικής πλευράς λόγω αρχαιολογικών ευρυμάτων.

Λεπτομέρειες Έργου

  1.  Αποξηλώσεις / Καθαρισμοί
  2.  Ενίσχυση παλαιού Φέροντος Οργανισμού
  3.  Πλήθος ειδικών εργασιών για σύνδεση – συνεργασία παλαιού με νέου Φέροντος Οργανισμού.
  4.  Πλήθος ειδικών εργασιών για ενίσχυση θεμελίων κτιρίου με γνώμονα την προστασία της αρχαιολογικής ανασκαφής.
  5.  Σειρά ειδικών εργασιών για προστασία και ανάδειξη της ανασκαφής.

Φωτογραφίες Έργου

TICON CONSTRUCTION-Διατηρητέο Κτίριο
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-Διατηρητέο Κτίριο
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-Διατηρητέο Κτίριο
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.