Υλοποίηση Εργασιών Στερέωσης στα Μνημεία «Δυτική Αυλή», «Αψιδωτή Δεξαμενή» και «Ελληνιστική Στοά» και τμήματος του πρανούς βόρεια της αρχαιολογικής διαδρομής στον αρχαιολογικό χώρο Ηραίου Περαχώρας Δ. Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων

Διεύθυνση:  Ηραίο Περαχώρας Δ.Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Χρονολογία Διεκπεραίωσης: 2013

Κατασκευαστής – Ανάδοχος:  Παυσανίας Γεωργ.Τηλιγάδας Αναστηλώσεις Διατηρητέων Κτιρίων & Μνημείων  Στερεωτικές εργασίες

Αναθέτουσα Αρχή: ΛΖ΄Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου

Γενικές πληροφορίες: Δείτε εδώ περισσότερα…

Προκλήσεις Έργου

Δημόσιο έργο

Η εταιρεία μας  ανέλαβε την στήριξη των πρανών του κυρίου διαδρόμου εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο την ενίσχυση με ειδικές μεταλλικές κατασκευές των στοιχείων της αρχαίας δεξαμενής και την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την στήριξη πρανών στο κύριο μέρος του αρχαιολογικού χώρου.

Λεπτομέρειες Έργου

  1.  Κατασκευή ικριωμάτων ασφάλειας
  2.  Αδιατάρακτη κοπή
  3.  Αδιατάρακτη κοπή.
  4.  Στερέωση βραχωδών μαζών με δίχτυα και αγκύρια βράχου.
  5.  Ειδικές μεταλλικές κατασκευές.

Φωτογραφίες Έργου

TICON CONSTRUCTION-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη