Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παντασσής Πατρών Π.Ε Αχαίας

Διεύθυνση:  Πάτρα Π.Ε. Αχαίας

Χρονολογία Διεκπεραίωσης: 2015

Κατασκευαστής – Ανάδοχος:  Κ/Ξ ΑΚΤΑ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Ορόσημα: Το συνολικό μήκος της οριζόντιας κοπής που πραγματοποιήθηκε με το Aerosol Drilling System, έφτασε τα 37μ καθιστώντας το μήκος της κοπής σε συνδυασμό με την διάμετρο της την μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε ποτέ μέχρι τότε στην Ευρώπη.

Γενικές πληροφορίες: Δείτε εδώ περισσότερα…

Προκλήσεις Έργου

Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση διαμπερών αγκυρίων πολύ μεγάλου μήκους στο σώμα της λιθοδομής.

 

Λεπτομέρειες Έργου

  1.  Οριζόντια αδιατάρακτη κοπή Φ82
  2.  Κατασκευή και τοποθέτηση διαμπερών αγκυρίων στο σώμα τις λιθοδομής

Φωτογραφίες Έργου

TICON CONSTRUCTION-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη