Στερέωση και Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Ρογκοβού

Διεύθυνση:  Τσεπέλοβο Ζαγορίου

Χρονολογία Διεκπεραίωσης: 2015

Κατασκευαστής – Ανάδοχος:  ΑΚΤΑ ΑΤΕ – ΣΑΛΟΥΚΑΣ

Γενικές πληροφορίες: Δείτε εδώ περισσότερα…

Προκλήσεις Έργου

Στα πλαίσια των εργασιών αναστήλωσης του μνημείου η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή των εδαφοπασσάλων και την αγκύρωση βραχωδών μαζών.

 

Λεπτομέρειες Έργου

  1.  Εδαφοπάσσαλοι Φ250
  2.  Εδαφοπάσσαλοι Φ400
  3.  Αγκύρια Ø32

Φωτογραφίες Έργου

TICON CONSTRUCTION-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΡΟΓΚΟΒΟΥ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΡΟΓΚΟΒΟΥ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΡΟΓΚΟΒΟΥ
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη